PRINT
Bremdal Vandværk Amba

Vandspild på ejendom
Al vandforbrug på beboelsesejendomme skal betales af ejeren.

Hvis der er vandspild ved lækage fra skjulte rør kan der ske eftergivelse, hvis forbruget overstiger 300 m3 + normalforbrug.
Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de foregående 3-4 år.

Der kræves desuden en VVS-installatør-erklæring.

Find ansøgningsskema klik her

 

Vandspild på jordledning med afspærringsventil

Selvom stophanen eller målerbrønd er anlagt inde på privat grund, må forbrugeren betale for vandspild fra jordledning mellem skel og henholdsvis stophane og målerbrønd.

Læs dom klik her

  

Vandspild på ledningsnet 

Vandspild på vandforsyningens ledningsnet skal være mindst muligt.
Nattimeforbruget mellem kl. 02.00-04.00 bør som en tommelfingerregel højst være 1 liter pr. person pr. time.

Ved vandspild over 10 % af udpumpet vandmængde skal der betales vandskat.
Sagt på en anden måde kan vandforsyningen have et tilladt vandspild/ umålt vandforbrug op til 10 %, som skal dække forbrug fra brandhaner, skylning af ledningsnet o. lign.

Vandspildet var i 2014 på 3,7 % og vandforsyningen arbejder løbende med en renovering af ledningsnettet.
 

Vandspildstabel


Eksempler på vandspild.
 

Hvis... Så bruger du...

Vandhanen drypper langsomt - ca. 1 dråbe/sek.

ca. 7 m³ pr. år

Vandhanen drypper hurtigt

ca. 30 m³ pr. år

Vandhanen løber foroven og drypper forneden

ca. 100 m³ pr. år

Cisternen løber, så det kun kan anes

ca. 100 m³ pr. år

Cisternen løber, så de kan ses

ca. 200 m³ pr. år

Cisternen løber, så der er uro på vandoverfladen

ca. 400 m³ pr. år


Nedenstående opstilling giver utæthedernes forskellige vandmængde ved arbejdstryk på 5 Ato.
 

Åbning liter kubikmeter (m³) kubikmeter (m³)
mm minut time dag uge måned år
0,5 0,33 20 0,48 3,36 14,4 173
1,0 0,97 58 1,39 9,73 41,6 499
1,5 1,82 110 2,64 18,5 79 948
2,0 3,16 190 4,56 31,9 136 1.632
2,5 5,09 305 7,30 51,1 218 2.616
3,0 8,15 490 11,75 82 351 4.212
3,5 11,30 680 16,30 114 490 5.880
4,0 14,80 890 21,40 150 640 7.680
4,5 18,20 1.100 26,40 185 790 9.480
5,0 22,30 1.340 32,00 224 960 11.520
5,5 26,00 1.560 37,40 262 1.120 13.440
6,0 30,00 1.800 43,2 302 1.300 15.600
6,5 34,00 2.050 49,10 344 1.478 17.736
7,0 39,30 2.360 56,80 398 1.700 20.400